BADANIA KIEROWCÓW
PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA AGNIESZKA DEPCZYŃSKA
Akty prawne
Akty prawne

- ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007, Nr 125, poz. 874 j.t.),
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005, Nr 108, poz. 908 j.t.),
- ustwa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998, Nr 21 poz. 94),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie rodzaju dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2010, Nr 131, poz. 888),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 01.04.2005r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegajacych sie o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2005, Nr 69, poz. 622). 

 


 
Strona głównaOfertaAkty prawneKontakt